Hiển thị một kết quả duy nhất

990.000.000 
1.414.600.000 
394.900.000 
0988.762.232